Duurzaamheid

Progenta staat voor kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Met onze diensten en producten willen we waarde creëren voor onze omgeving en klanten. Zowel op financieel als op ecologisch en sociaal gebied.


Encapsulation®

Bij onze werkzaamheden maken we veelvuldig gebruik van een techniek gebaseerd op Encapsulation: hierbij wordt vuil met behulp van kristallen ‘ingekapseld’ en opgezogen. Deze manier van werken is veel milieuvriendelijker dan reguliere schoonmaakmethoden: met Encapsulation wordt het watergebruik sterk verminderd en blijven er veel minder schadelijke stoffen in het tapijt achter.


Circulaire economie

Onze werkwijze waarbij we gebruik maken van Encapsulation draagt ook nadrukkelijk bij aan een circulaire economie: deze manier van reinigen verlengt de levensduur van tapijt aanzienlijk en door het vermijden van schadelijke stoffen zorgt ervoor dat het tapijt volledig gerecycled kan worden.


Milieuvriendelijkere coatings

Bij Progenta gebruiken we coatings die veel langer meegaan dan reguliere coatings op basis van polymeren. Bij vloeren die voorzien worden van traditionele coatings moeten de coating elk jaar vervangen en opnieuw aangebracht worden. Met bijvoorbeeld onze innovatieve Aqua-UV coating kan de levensduur van de coatinglaag oplopen tot wel 5 jaar.


KAM-systeem

Onze processen managen we met behulp van een Kwaliteits-, Arbo- en Milieusysteem (KAM-systeem). Tijdens het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten houden we hiermee continu zicht op de balans tussen mens, milieu en de maatschappij. Hierdoor kunnen we kwaliteit leveren en deze bovendien ook waarborgen.