Meesterschap

Vlekverwijdering is een echte expertise. Het is een soort van ambacht, iets wat je leert door kennis en ervaring. Als er vroeger een gilde zou zijn geweest van vlekverwijderaars, dan was Progenta een van de gildemeesters. Wij zijn met onze zelfontwikkelde tools en methodieken in staat 995 van de 1.000 vlekken te verwijderen. En als een vlek echt niet weg te krijgen is, dan kunnen wij u gericht adviseren hoe u het beste (delen van) uw vloer of tapijt kunt vervangen.


Vlekverwijdering als ambacht

Een gilde is een historisch genootschap van mensen met hetzelfde ambacht, beroep of professie. De kennis wordt overgedragen van meester op leerling (gezel). Progenta heeft met haar specialistische kennis en ruim 25 jaar ervaring de meest uiteenlopende oplossingen voor de meest hardnekkige vlekken verzameld: inmiddels hebben we meer oplossingen tot onze beschikking dan dat er problemen met vlekken zijn. Iets wat recht doet aan het begrip ‘meesterschap’.

98%

 

Wij kunnen minstens 98% van alle vlekken verwijderen met behulp van onze innovatieve vlekverwijderingsmethoden. 

 

De achtergrond van het gilde

Gilden stonden voor kwaliteit, voor kunde, voor echt ambachtsschap. Om hun reputatie hoog te houden konden gildeleden zich niet veroorloven dat bepaalde leden kwalitatief slechte producten of diensten leverden: daarom bestonden er strenge gilderegels. En om de kwaliteit hoog te houden mocht men niet zomaar lid worden van een gilde.

Als iemand een bepaald beroep wilde gaan uitoefenen dan ging men op jonge leeftijd bij een ‘gildemeester’ in de leer. Pas als de meester hem geschikt vond, werd deze benoemd tot gezel. En na jaren leveren van hoge kwaliteit mocht een gezel, door het afleggen van een meesterproef (een soort eindexamen), bewijzen dat hij het vak tot in de puntjes beheerste. Alleen dan pas mocht hij zich eveneens meester noemen, en voor zichzelf beginnen.

Meer weten over onze specialistische kennis op het gebied van vlekverwijdering? Neem dan contact met ons op of lees meer over vlekverwijdering en specialistisch vloeronderhoud.

 

Contact opnemenMeer informatie over vloeronderhoud