Progenta en Covid-19

Middels deze website houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het kader van de Covid-19 uitbraak (Corona) en de stringente maatregelen die wij nemen om ons werk veilig voort te zetten. Veilig voor u en voor onze medewerkers. 

Dat we wereldwijd zo hard en rap geconfronteerd zouden worden met deze ernstige pandemie had niemand verwacht. Dit raakt iedereen en iedere branche. Wij wensen dan ook iedereen die op zijn manier ‘vecht’ tegen dit virus veel kracht en wijsheid. Samen zullen wij dit het hoofd kunnen bieden, daar zijn wij van overtuigd.